Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

XIII sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

Białobrzegi, dnia 23 października 2019 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XIII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 30 października 2019 roku (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 1. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Staroście Białobrzeskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Białobrzeskiego i Wojewodzie Mazowieckiemu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa
  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 3.  Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2019 – 2031.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg