Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

KOMUNIKAT

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego odradza się podróżowanie do Chin, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji, Japonii i innych krajów w których stwierdzono obecność koronawirusa. Osobom podróżującym po krajach dotkniętych epidemią zaleca się unikanie miejsc publicznych, bezwzględne unikanie kontaktu z chorymi oraz kontaktu ze zwierzętami.

W przypadku zaobserwowania u siebie (szczególnie w przypadku osób powracających z krajów dotkniętych epidemią koronawirusa) objawów takich jak gorączka, kaszel, duszności
i problemy z oddychaniem należy bezzwłocznie poinformować telefonicznie najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Białobrzegach (48) 613 29 53 bialobrzegi@psse.waw.pl  lub czynny całą dobę numer alarmowy 513 491 979 i/lub telefonicznie skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie. W przypadku gdy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu
z innymi osobami. Wszelkie wątpliwości wyjaśniaj telefonicznie (np. poprzez infolinię NFZ
w sprawie koronawirusa: 800 190 590), aby nie narażać pacjentów przychodni POZ lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stroniewww.gov.pl/koronawirus.
 Prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku i nieuleganie panice związanej z koronawirusem.

HIGIENA

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości - dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.
Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – po czym jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce zgodnie
ze wspomnianymi wyżej zasadami. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub przenieść zarazki na inne osoby.

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Podczas kichania, kaszlu wydalane są pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa, co sprzyja rozprzestrzenianiu go w otoczeniu. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

           WAŻNE

W obecnej sytuacji zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi
do załatwiania spraw administracyjnych przez internet za pomocą e-mail jak również przy użyciu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Polecamy także korzystanie z elektronicznej bankowości przy regulowaniu zobowiązań finansowych.

Osoby, które muszą korzystać z  usług Urzędu osobiście, bardzo prosimy o przynoszenie własnych długopisów, zmniejsza to ryzyko zakażenia.  Prosimy Państwa także
o stosowanie się do zaleceń, które obecnie obowiązują w Urzędach. Sytuacja jest wyjątkowa i na tyle poważna, że  należy zachować wszystkie  zasady bezpieczeństwa aby nie dopuścić do dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

  _152413_kv_prasa_263_x_1516_mm.pdf,

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg