Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist Aktualności Powiat Białobrzegi
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Dotacja na zakup pakietu umundurowania dla uczniów klasy III Technikum Logistycznego objętego III edycją programu Ministerstwa Obrony Narodowej

W dniu 29 października 2019 roku została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”.

W imieniu Powiatu Białobrzeskiego, który jest organem prowadzącym szkołę umowę podpisała  Dyrektor Szkoły Pani Iwona Matysiak oraz Skarbnik Powiatu Pan Bogdan Głowacki, w imieniu Ministra Obrony Narodowej umowę podpisał Pan Waldemar Zubek – Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych.

Na mocy podpisanej umowy, w dniu 12 listopada 2019 r. szkoła otrzymała                                           z Ministerstwa Obrony Narodowej kwotę 10 200 zł, co stanowi 80% kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 12 750 zł. Realizacja zadania polega na zakupie pakietu umundurowania dla 15 uczniów klasy III Technikum Logistycznego – klasa wojskowa, którzy objęci są III edycją programu MON „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. Dla każdego ucznia przeznaczona zostanie kwota w wysokości 850 zł.

To już kolejne dofinansowanie, które zapewne przyczyni się do prowadzenia zajęć                         z zakresu „Edukacji wojskowej” na wysokim poziomie oraz uczyni je bardziej atrakcyjnymi dla uczniów naszej szkoły.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg