Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist Wydział Komunikacji - Wydział Komunikacji, Powiat Białobrzeski, oficjalna strona internetowa.
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Wydziały   ->   Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI OBSŁUGUJE INETRESANTÓW W GODZINACH: 7.30 - 14.00

 

Dzięki Elektronicznej Skrzynce Podawczej obywatele mają możliwość składania wniosków dotyczących rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami online, bez potrzeby osobistej wizyty w Urzędzie. Wnioski takie można składać pod adresem:

 https://www.esp.pwpw.pl/

Wydział zapewnia realizację zadań dotyczących komunikacji w zakresie:


1.W zakresie rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień i zezwoleń:

 1. rejestracja pojazdów,
 2. wymiana dowodów rejestracyjnych z urzędu,
 3. dokonywanie wpisów adnotacji i zmian danych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,
 4. wydawanie wtórników: tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych,
 5. przyjmowanie zgłoszeń sprzedaży pojazdu,
 6. wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku: zniszczenia (kasacji) pojazdu,      kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, udokumentowanej  trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,
 7. wyrejestrowanie czasowe pojazdów,
 8. kierowanie pojazdów na dodatkowe badanie techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają bezpieczeństwu ruchu lub naruszają wymagania ochrony środowiska,
 9. zwracanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
 10. wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
 11. wydawanie decyzji na wykonanie i umieszczenie w pojeździe tabliczki znamionowej zastępczej,
 12. wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
 13. wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia
 14. wydawanie, zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami i tramwajami
 15. rozpatrywanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy wobec dłużnika alimentacyjnego,
 16. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 17. wydawanie wtórników praw jazdy i pozwoleń tramwajowych,
 18. prowadzenie rejestru i dokonywanie w nim wpisu przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 19. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
 20. wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
 21. prowadzenie rejestru i dokonywanie w nim wpisu przedsiębiorców         prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 22. dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
 23. przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców
 24. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem instruktorów,
 25. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 26. koordynacja oraz uzgadnianie rozkładów jazdy przewoźników
 27. zarządzanie ruchem na drogach gminnych i powiatowych

2.   W  zakresie transportu drogowego:

 1. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, cofaniem licencji na  wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, a także wystawianie wypisów z udzielonej licencji,
 2. wydawanie wtórnika, utraconej przez przewoźnika licencji oraz wtórników wypisów  z licencji,
 3. udzielanie i cofanie zezwoleń na przewozy regularne oraz przewozy regularne specjalne osób,
 4. przedłużanie zezwolenia na przewozy regularne osób i  na przewozy regularne specjalne po upływie okresu, na jaki zostało wydane,
 5. zmiana zezwolenia w razie zmiany oznaczenia przedsiębiorcy, zmiany siedziby i adresu przedsiębiorcy lub zmiany linii regularnej,
 6. wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe osób na potrzeby własne,
 7. wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe osób i rzeczy na potrzeby własne,
 8. wystawianie wypisów z wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 9. kontrola przedsiębiorców, którzy uzyskali  licencje i zaświadczenia na transport drogowy,
 10. powoływanie komisji i przeprowadzanie egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

3. Współdziałanie w tworzeniu i realizacji programów rozwoju regionalnego, międzypowiatowych i wojewódzkich programów, prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki regionalnej województwa, kraju i Unii Europejskiej w zakresie spraw należących do właściwości wydziału.

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg