Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist Aktualności Powiat Białobrzegi
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

XX sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 16 marca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 12.00

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XX sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 16 marca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/69/2015 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29.10.2015 r., w sprawie deklaracji przystąpienia Powiatu Białobrzeskiego do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
  e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI”;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2020-2031;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
 8. Zapoznanie ze sprawozdaniem za 2019 rok z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Olszynka” w Białobrzegach.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad sesji.
 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg