Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist Realizowane projekty przez Starostwo Powiatowe, Powiat Białobrzeski, oficjalna strona internetowa.
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Realizowane projekty przez Starostwo Powiatowe

Droga Promna - Daltrozów oficjalnie otwarta

W dniu 7 października br. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi w Gminie Promna. Na zaproszenie Starosty Białobrzeskiego oraz Wójta Gminy Promna w wydarzeniu uczestniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik.


Zakończona inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn- Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna od km 10+832 do km 17+783’’ objęła odcinek o długości ponad 10 km. Wartość całego zadania wyniosła 3 144 082,43 zł.


Celem inwestycji jest zwiększenie ilości dróg o nawierzchni bitumicznej poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1616W oraz 1106W na odcinku 10132 mb warunkującej rozwój społeczno-gospodarczy gminy Promna w powiecie Białobrzeskim w ramach poddziałania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


- Zakończona inwestycja to kolejny sukces oraz potwierdzenie dobrej współpracy naszych samorządów. Tylko dzięki porozumieniu i wzajemnemu szacunkowi możliwe było wykonanie tej właśnie inwestycji, inwestycji, na którą tak długo czekali mieszkańcy. Chciałbym podkreślić, że to także sukces każdego z Państwa ponieważ to Wy nas motywujecie do działania i to właśnie dzięki Wam jesteśmy zdeterminowani do tego by pozyskiwać środki i realizować inwestycje – Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło.


- Ta inwestycja pokazuje jak wiele można zrobić dla mieszkańców dzięki porozumieniu na szczeblu samorządów. Idąc ramię w ramię można osiągnąć dużo więcej. Życzę, aby ta inwestycja spełniała wszelkie oczekiwania wszystkich użytkowników tej drogi – życzył Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Promna - Daltrozów

Trwają prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej  pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn- Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna od km 10+832 do km 17+783’’ objęła odcinek o długości ponad 10 km. Wartość całego zadania wyniosła 3 144 082,43 zł.

Celem inwestycji jest zwiększenie ilości dróg o nawierzchni bitumicznej poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1616W oraz 1106W na odcinku 10132 mb warunkującej rozwój społeczno-gospodarczy gminy Promna w powiecie Białobrzeskim w ramach poddziałania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zrealizowaliśmy sporo inwestycji z myślą o mieszkańcach, jak i turystach odwiedzających nasz region. Niebawem wpiszemy je w ten dział.

 

2014

 • Starostwo na terenie gminy Radzanów wyremontowało dwa odcinki dróg: Radzanów - Ratoszyn i Podlesie - Ratoszyn. Wartość wyremontowanych dróg wyniosła 575.208,27 zł. Na ten cel Starostwo pozyskało 393.288 zł od wojewody. 57.520,83 zł dołożył do inwestycji samorząd gminy Radzanów.
 • remont ul. Żeromskiego w Bialobrzegach został sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Białobrzegach. Wartość zadania to 120.000 zł. Położony został nowy dywan asfaltowy na odcinku 450 m, pomiędzy ulicami Kościelną a Rzemieślniczą. Poprawione zostały studzienki i kratki odprowadzające wody deszczowe. Pomalowane zostały przejścia dla pieszych i zatoki postojowe.
 • Starostwo Powiatowe w Białobrzegach realizuje projekt „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”. Wartość projektu to 2.247.543,00 zł. Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu wraz ze sprzętem komputerowym dla 300 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz dostępu do 47 nowoczesnych stanowisk komputerowych, tj. w PSP im. Stanisława Staszica w Białobrzegach, LO im. Armii Krajowej w Białobrzegach, DPS w Niedabylu.
 • Bukównie i Żydach (gmina Radzanów) wyremontowano odcinek drogi powiatowej na długości 1200 m. Oprócz asfaltu wykonano 300 m rowu odwadniającego drogę i miejscowość. Inwestycja ta realizowana była także w miejscowości Żydy, gdzie na odcinku 300 m i szerokości 5 m położony został nowy dywan asfaltowy,Obecnie na całej długości miejscowości funkcjonuje chodnik oraz nowy odcinek drogi. Wartość tych zadań to 210 tys. zł, z czego 90 tys. dołożył samorząd gminy Radzanów.
 • Starostwo Powiatowe wykonało remont drogi powiatowej Boże - Augustów. Na długości 450 m położono nowy dywan asfaltowy. W ubiegłym tygodniu zakończyły się prace polegające na modernizacji powiatowego odcinka drogi Boże - Augustów w gminie Stromiec. Na długości 450 m od Bożego do cmentarza (w kierunku Augustowa) położona została nowa warstwa asfaltu. Wartość zadania to 69 tys. zł. Całość kosztów Starostwo pokryło z własnego budżetu
 • W Ksawerowie Nowym (gmina Stromiec) Starostwo wyremontowało trzy przepusty uszkodzone podczas nawalnych deszczów w ubiegłych latach. Starostwo na to zadanie pozyskało środki w wysokości 45 tys. zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (środki powodziowe). Łącznie za kwotę 51 tys. zł wyremontowano trzy przepusty pod drogą powiatową Stromiec – Podlesie, które stanowią ważny element systemu odwadniającego miejscowość Ksawerów Nowy oraz okoliczne pola. W zakres prac weszło również wykopanie 300 m rowu wzdłuż drogi, odprowadzającego nadmiar wód opadowych
 • Modernizacja drogi powiatowej w Rykałach. Na odcinku 650 m położony został nowy dywan asfaltowy. Cała inwestycja w Rykałach kosztowała prawie 210 tys. zł. Inwestycję dofinansował samorząd Gminy Promna.
 • inwestycja w Łępinie wreszcie została wykonana. Miejscowość została odwodniona, poprzez wykopanie rowów wzdłuż drogi powiatowej. Problem, z którym borykali się mieszkańcy Łępina (gmina Stara Błotnica), dotyczył ciągłego zalewania niektórych posesji przez wody opadowe. Aby temu zapobiec Starostwo Powiatowe przystąpiło do realizacji zadania polegającego na wykopaniu 1 km rowów odwadniających wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Żabiej Woli. Wartość zadania to 20 tys. zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego.
 • modernizacji chodnika w Przybyszewie na długości prawie 500 m oraz wjazdy na posesje z kostki brukowej. Usunięte zostały również drzewa, które zagrażały bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Inwestycja jest efektem dobrej współpracy samorządu powiatowego z samorządem gminy Promna oraz wspólnotą mieszkańców Przybyszewa, która również dofinansowała budowę. Wartość prac to 89 tys. zł.
Wyremontowana ul. Żeromskiego
Wyremontowana ul. Żeromskiego
Wyremontowana droga w Bukównie
Wyremontowana droga w Bukównie
Zmodernizowany odcinek drogi powiatowej
Zmodernizowany odcinek drogi powiatowej
 

2013

 • Remont mostu w Stawiszynie na rzece Pierzchniance w ciągu drogi powiatowej Stawiszyn - Chruściechów. Cała drewniana konstrukcja mostu została wymieniona. Zainstalowano również nowe barierki.
 • W dniu 4 października odbyło się inauguracyjne spotkanie dyrekcji i nauczycieli placówek oświatowych z terenu powiatu białobrzeskiego dotyczące projektu pn. „System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim”.Projekt przygotowanyprzez Starostwo przy współpracy z panią Małgorzatą Łuszkiewicz ma za zadanie poprawę jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i przedszkoli. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu Wysoka jakość oświaty. Wartość projektu to ponad 1,1 mln zł.
 • Remontu dachu na budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach przy ul. Spacerowej. Prace polegały na naprawie gzymsów, które w niektórych miejscach kruszyły się. Gzymsy na całym obwodzie budynku odnowiono, a w niektórych miejscach odbudowano. Na dachu w części położono papę oraz wykonano obróbki blacharskie kominów.
 • Inwestycje drogowe za ponad 1,3 mln zl:
  - droga powiatowa Brzeźce - Szczyty wyremontowana została ze środków powodziowych pozyskanych przez Starostwo
  - droga w Lekarcicach zyskała nowy dywan asfaltowy na długości 750 m (gmina Promna). Udział w zadaniu miał samorząd gminy
  - chodnik w Falęcicach wykonano na długości 500 m przy współpracy samorządu gminy Promna, mieszkańców Falęcic i Starostwa Powiatowego w Białobrzegach
  - w Rykałach (gmina Promna) wyremontowano odcinek drogi powiatowej biegnący przez miejscowość
  - nowy dywan asfaltowy w Łępinie (gmina Stara Błotnica). W kosztach remontu partycypował samorząd gminy Stara Błotnica
  - wyremontowany odcinek drogi powiatowej między Ratoszynem a Radznowem przy współpracy samorządu gminy Radzanów
  - droga powiatowa Radzanów-Rogolin wyremontowana została na odcinku 500 m. Jest to wspólna inwestycja Starostwa i samorządu gminy Radzanów
  - wyremontowany odcinek drogi Podlesie - Ratoszyn. Asfalt położono na 1 km drogi. Środki Starostwo pozyskało z programów powodziowych. W kosztach remontu partycypował samorząd gminy Radzanów
Most Stawiszyn
Most Stawiszyn
 

2012

 • Budowa drogi powiatowej na odcinku Krzemień - Biała Góra. 4,6 km drogi Starostwo Powiatowe wybudowało ze środków pozyskanych na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi. Wartość zadania to ponad 1,5 mln zł.
 • Remont drogi powiatowej Lisów - Rykały. Na odcinku 750m położono nowy dywan asfaltowy. Droga powiatowa w Lisowie wyremontowana została ze środków pochodzących z dotacji związanej z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej(dawny FOGR) w kwocie 48.000 zł. Wartość zadania po przetargu wyniosła 111.902,96 zł
 • 18 maja 2012 r. w Jasionnie oficjalnie otwarto i poświęcono Środowiskowy Dom Samopomocy. Na uroczystości przybyli między innymi biskup radomski Henryk Tomasik i wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek.
 • Remont drogi powiatowej na odcinku Siemiradz - Bród w gminie Stara Błotnica. Zadanie wykonano ze środków przeznaczonych przez Ministerstwo na zwalczanie skutków powodzi. Remont drogi powiatowej sfinansowany został ze środków przeznaczonych na remonty dróg zniszczonych podczas powodzi. Zakres prac obejmował położenie nowego dywanu asfaltowego na odcinku 500 m oraz odwodnienie drogi poprzez wykonanie rowu po jednej stronie drogi. Wartość zadania: 87.809,70 zł
 • 13 października odbyła się gala otwarcia hali widowiskowo-sportowej w Białobrzegach. Na uroczystość przybyli ks. bp Adam Odzimek oraz przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, nauczyciele, ludzie sportu, przedsiębiorcy i mieszkańcy powiatu.
  Wartość zadania: 9 283 838, 21 mln zł
 • Nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku drogi powiatowej Turno - Brzeźce. 1,3 km drogi wykonano ze środków pozyskanych na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi.
 • Remont drogi powiatowej na odcinku 750 m w Olszamach (gmina Promna) położono nowy dywan asfaltowy. Zadanie wykonano przy współpracy z samorządem gminy Promna. Zadanie wspólnie sfinansowały Starostwo Powiatowe w Białobrzegach (30 tys. zł) i Urząd Gminy w Promnie (20 tys. zł).
 • „Opracowanie uproszczonych Planów Urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności skarbu państwa, położonych na terenie powiatu białobrzeskiego w gminie Radzanów i Gminie Stromiec”, na wykonanie którego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał dla Powiatu Białobrzeskiego dofinansowanie do 50% wartości realizowanego zadania zostało zrealizowane za kwotę 62.730,01 zł, (Dotacja w wysokości 31.265,00 zł)
Droga na odcinku Krzemień - Biała Góra
Droga na odcinku Krzemień - Biała Góra
Droga Powiatowa Lisów - Rykały
Droga Powiatowa Lisów - Rykały
Otwarcie Hali Sportowej
Otwarcie Hali Sportowej
Droga powiatowa Turno - Brzeźce
Droga powiatowa Turno - Brzeźce
 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg